MinPlus (+/-)

MinPlus (+/-)

MinPlus (+/-)

?1

thumb_up
thumb_down
close close close
close close close
close close close
close close close
- +

3

2

1

MinPlus (+/-)

close close close
close close close
close close close
close close close

star star star
star star star
star star star
star star star
MinPlus (+/-)

Help


Kies hoevel seconden denktijd u krijgt per oefening.

Kies een level

U krijgt een rekensom te zien en moet kiezen of het ? vervangen moet worden door min of plus.

Gebruik hiervoor de oranje knoppen.
Voorbeeld: 1+1=3?1
In dit geval is het juiste antwoord min.

Als u 3 keer de verkeerde oplossing geeft of buiten de tijd pas antwoord is het level mislukt en moet u het opnieuw proberen.